جمعه , دی ۲۹ ۱۳۹۶
آخرین نوشته ها
  • مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه‏ هايى است همانان كه خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى‏ كنند و در آفرينش آسمانها و زمين مى‏ انديشند پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده‏اى منزهى تو

الهی هر که تو را شناخت ،هر چه غیر از تو بود بینداخت!

این قرآن چیزى جز تذکرى براى جهانیان نیست، (۲۷) براى کسى از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد) !۲۸) پس به کجا مى ‏روید؟! (۲۶) تکویر

***

اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم مشاهده می‌کردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می‌گشت. و این امثال را برای مردم بیان می‌کنیم باشد که اهل  فکرت شوند.(۲۱) حشر

***

این کتاب(قرآن) که هیچ شک در آن نیست، راهنمای پرهیزگاران است. (۲) آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و نماز به پا دارند و از هر چه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنند. (۳) بقره

***

خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید که شما بندگان را بیازماید تا کدام نیکوکارتر است. (۲) همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن [خداى] بخشایشگر هیچ گونه اختلاف [و تفاوتى] نمى‏ بینى بازبنگر آیا خلل [و نقصانى] مى‏بینى«۳» باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد«۴» و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایى زینت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین گردانیدیم .«۵» ملک

کسانى که در نهان از پروردگارشان مى ‏ترسند آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود«۱۲» ملک